650-353-5786 (4:00am – 4:00pm EST)

Vaak Gestelde Vragen

New iSocket for USA is now available! This FAQ is outdated. Go to order new iSocket from www.isocket.us/order. You will find a new FAQ there.
In de meeste gevallen is dit vanwege de thermostaat instellingen die de status van het relais veranderen op basis van uw instellingen. Controleer uw thermostaat instellingen. Zorg er ook voor dat u geen planner ingesteld heeft om de status van het relais te veranderen. Controleer tot slot de beveiligingsinstellingen. Toegang tot uw apparaat moet worden beperkt ofwel vanaf specifieke telefoonnummers of met een wachtwoord. Probeer om het apparaat te resetten naar de standaard en deze opnieuw in te stellen. Zie de Gebruikershandleiding voor de details van de reset-procedure voor uw iSocket.
De meest voorkomende reden hiervoor is dat er geen nummer voor waarschuwingen is ingesteld of niet correct ingesteld. In onze nieuwste producten kunt u het commando ALERTME gebruiken om uw nummer voor waarschuwingen automatisch te installeren. Zorg ervoor dat u geen gebruik maakt van de "verberg mijn nummer" instelling met uw operator, want dan kan de iSocket uw nummer niet herkennen. Als ALERTME is niet beschikbaar op uw toestel, gebruik dan de opdracht ALERTNUMBER+uwnummer om het nummer toe te voegen. Uw nummer moet beginnen met de internationale code (bv "358" voor Finland). Zie voor verdere gegevens de Gebruikershandleiding voor uw product.
Zorg ervoor dat het waarschuwingsnummer goed is ingesteld - zie de Gebruikershandleiding voor uw product om te zien welke opdracht u moet gebruiken om dit waarschuwingsnummer te controleren (voor de meeste producten is de opdracht "ALERTNUMBER?"). Als u een probleem vermoedt met een batterij, dan kunt u een eenvoudige test uitvoeren. Sluit de iSocket aan op een stopcontact en haal hem er meteen uit. Als u ziet dat de indicatoren nog 5-15 seconden blijven branden voordat ze uitgaan, dan is de batterij OK. Tot slot, zorg ervoor dat uw product alarmering van stroomuitval ondersteunt en de SIM-kaart in staat is om berichten te versturen (u kunt dit testen in een gewone mobiele telefoon).
Overbelasting kan de contacten van het relais in de iSocket beschadigen. De contacten smelten dan eigenlijk samen, en daarom kan hij altijd aan staan, of andersom, altijd uit staan. U moet heel waarschijnlijk het binnenste van de iSocket laten vervangen. U kunt het apparaat voor reparatie opsturen. Als we constateren dat de contacten van het relais beschadigd zijn tengevolge van oververhitting, dan brengen wij de kosten voor reparatie in rekening, omdat dit geen geval van garantie is, maar schade door een onjuiste werkwijze.
Nee, het is geen storing, maar het is logisch. Als u de thermostaatfunctie heeft ingeschakeld dan zal het relais de instellingen van de thermostaat volgen. Laten we ons voorstellen dat u de thermostaat instelt voor een verwarmingssysteem om uw kamer te verwarmen tot 15C (59F) en dat u de thermostaatfunctie ingeschakelt op het moment dat de temperatuur in de kamer 25C (77F) was. De iSocket begrijpt dat de temperatuur hoger is dan 15C (59F) en schakelt dan het relais uit. U kunt nu proberen om hem handmatig in te schakelen (bijv. door het sturen van "ON"). Maar omdat de thermostaat nog steeds ingeschakelt is en merkt dat de temperatuur in de kamer nog steeds meer dan 15C (59F) is, zal het relais weer uitschakelen. Er kan in dit geval geen andere logica zijn. Als u de iSocket handmatig wilt beheren, moet u de thermostaat functie uitschakelen.
Zorg ervoor alstublieft voor dat u de beveiligingsinstellingen hebt geactiveerd. Zo niet, dan kan iemand uw iSocket inschakelen. Uw telefoonnummer kan worden gevonden via verschillende openbare databanken of door een eenvoudige typefout. Het probleem van het onverwacht inschakelen is nog nooit eerder waargenomen. Maar we hebben verschillende gevallen van dit probleem gehad die te wijten waren aan het gebrek aan beveiligingsinstellingen. Een andere mogelijke reden waarom de iSocket een status van het relais kan veranderen is te wijten aan de thermostaat instellingen die een relais te schakelen op basis van uw instellingen. Controleer of u de thermostaat hebt ingesteld volgens het gedrag dat u er van verwacht.
Vergeet niet dat de warmte van de elektronica in het apparaat de temperatuurmeting kan beïnvloeden op modellen met een ingebouwde temperatuursensor. Daarom maken we gebruik van kalibratie met de TEMPCAL SMS-opdracht voor modellen met ingebouwde temperatuursensor. U moet proberen om erachter te komen welke kalibratie beter is voor uw omstandigheden. Als u een manier nodig heeft om de temperatuur nauwkeurig op afstand te meten, bekijk dan a.u.b. de iSocket Environment Pro.
Als een apparaat heeft dat geproduceerd is vóór 2015 bent u waarschijnlijk beperkt tot de maximale waarde van 10 voor TEMPCAL. In onze vernieuwde iSocket HomeGuard hebben we de mogelijkheid om de waarde te kalibreren tot 20 punten verhoogd. Maar als zelfs dit niet genoeg is betekent dit dat uw omgeving bijzonder is en de ingebouwde temperatuursensor niet geschikt is voor u. Bekijk voor nauwkeurige temperatuurbewaking op afstand ons nieuwe model - de iSocket Environment Pro.
Als de OUT-indicator zijn status verandert als u een ON of OFF bericht verstuurt, maar u hoort geen "klik" van het relais en gaat geen stroom naar het apparaat dat is aangesloten op uw iSocket, dan is de meest waarschijnlijke reden dat een relais of een zekering in het apparaat beschadigd is, bijv. door overbelasting als gevolg van een kortsluiting in het aangesloten apparaat, of het stroomverbruik fluctueert in het apparaat. Ook dit gebeurt soms als u het apparaat gebruikt in natte of koude omstandigheden of op plaatsen waar chemische elementen (bijvoorbeeld accuzuur) in de lucht aanwezig is. Klanten mogen zelf geen zekeringen vervangen. Als uw toestel nog steeds onder de garantie valt en de gebruiksvoorwaarden zijn opgevolgd, kunt u het apparaat terug sturen voor RMA. Wanneer een klant het apparaat met dit type fout retourneert, controleren we de toestand van de metalen onderdelen (contacten, zekeringhouders, draden, enz.) in het apparaat voor mogelijke corrosie (verandering van kleur, oxiderend, etc.) en voeren ook andere controles uit. Als we vinden dat de gebruiksvoorwaarden zijn geschonden, kan de klant ofwel betalen voor reparatie en de kosten voor het terugsturen, of ons toestemming geven het apparaat te gebruiken zonder het terug te zenden. Als de storing wordt veroorzaakt door een fabricagefout repareren we het en sturen het kosteloos naar de klant terug (aanvullende voorwaarden volgens Gebruiksvoorwaarden en garantievoorwaarden). Neem alstublieft contact op met ons support team voor meer informatie als u het apparaat terug wilt sturen voor RMA.
COMMAND=OFF,(ON) betekent dat de huidige waarde "ON" is, omdat de waarde tussen haakjes () de huidige waarde toont.
Proberen te bellen naar nummer van het apparaat. Als dit werkt, zult u een beltoon of een bezettoon horen in plaats van het "abonnee niet beschikbaar" signaal. Als u er zeker van bent dat het apparaat online is, dan moet u op zoek naar andere mogelijke problemen. Een mogelijkheid is dat het telefoonnummer van waaruit u een bericht stuurt niet geautoriseerd is en daarom zult u geen berichten ontvangen en er wordt geen actie uitgevoerd. Als u bent aangekomen op uw bestemming en ontdekt dat het apparaat is aangesloten en ingeschakeld, maar er is nog steeds geen reactie, dan kunt u voordat u hem uit het stopcontact haalt de status van de lampjes op het apparaat controleert en het patroon onthoudt waarin ze oplichten of knipperen. Het zou een goed idee zijn om een korte video op de mobiele telefoon op te nemen. Dan, voordat u hem uit het stopcontact haalt kijken hoe het apparaat reageert op de verborgen knop. De knop bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat, naast het logo. Druk met een geschikt dun voorwerp gedurende 1-3 seconden op deze knop en laat dan los, en kijk of de status van het uitgangsrelais is veranderd. Controleer of u een "klik" hoort van het relais en of u kunt zien of de "Out" indicator is veranderd. Probeer dan om het apparaat standaard te resetten zonder de stekker uit het stopcontact te halen. Zie de Gebruikershandleiding voor de reset-procedure voor uw apparaat. Tot slot, haal de stekker uit het stopcontact en bekijk het gedrag van de indicatoren. Het zou een goed idee zijn om een video van deze laatste stap op te nemen zijn. Alle bovenstaande informatie zou zeer nuttig zijn voor verder onderzoek. Neem alstublieft contact op met onze technische ondersteuning voor hulp.
De iSocket Smart Sockets zijn ontworpen met een ingebouwde antenne met goede prestaties. We hebben ook een unieke functie - iSocket Online 24/7 - die de aanwezigheid van een mobiel netwerk controleert en helpt het toestel altijd online te zijn. Een zwak signaal in uw omgeving kan een probleem zijn. We zouden u eerst aanraden te controleren hoe het apparaat werkt met SIM-kaarten van verschillende mobiele operators die in uw regio beschikbaar zijn. Dan kunt u proberen om de positie van het toestel te wijzigen: bijvoorbeeld van loodrecht naar horizontaal. Elke keer dat u iets op het toestel verandert moet u de signaalsterkte controleren met de opdracht STATUS, en het noteren. Deze informatie zal nuttig zijn voor ons supportteam als u besluit om contact met ons op te nemen over dit probleem. U kunt ook proberen om het naar verschillende punten in de kamer te verplaatsen. Ook moet worden vermeld dat gewapend beton en metaal de ontvangst volledig kan blokkeren, dus vermijd dergelijke locaties. In het ergste geval kunt u overwegen onze professionele producten van de iSocket Smart Home familie, bijvoorbeeld de iSocket Smart Relais - welke een externe antenne heeft. En u kunt zelfs overwegen er een buitenantenne op aan te sluiten (als dat zo is, gebruik dan een kabel met een impedantie van 50 Ohm).
Denk er om, u hoeft het symbool "+" niet twee keer toe te voegen. Het symbool "+" betekent dat u het nummer en het symbool toevoegt "-" betekent dat u het nummer verwijdert. Als uw internationaal nummer 123456 is, dan kun u het toevoegen met de opdracht SECNUMER+123456 en het verwijderen met het commando SECNUMBER-123456. U moet altijd gebruik maken van de internationale indeling van het nummer met de landcode (bijvoorbeeld "1" voor de VS of "358" voor Finland of "61" voor Australië). Gebruik geen "00" aan het begin van het nummer.
We hebben deze codes voor toekomstige doeleinden gereserveerd om een database te creëren voor het online oplossen van problemen. Het is ook mogelijk deze codes te gebruiken om bepaalde toepassingen te configureren voor smartphones om ze voor verdere verwerking uit te lezen. Negeer deze codes, zijn ze gereserveerd voor de toekomst.
De iSocket HomeGuard die een interne microfoon heeft kan gebruikt worden voor het op afstand afluisteren van een kamer. Als u een geluid hoort, probeer dan naar een lager niveau van de microfoon met het commando MICLEVEL=X configureren. X kan een waarde tussen 0 en 15 zijn. Een luide microfoon geeft meestal een hoge gevoeligheid. Waarschijnlijk wilt u op afstand liever een hogere gevoeligheid hebben dan het ontbreken van lawaai waardoor de afstand waarop u kunt horen zou verminderen.
Kijk voor de volledige garantievoorwaarden op deze pagina. U kunt ook nuttige informatie vinden andere antwoorden in deze FAQ. Kort gezegd bestaat de RMA procedure uit de volgende stappen: 1) De klant neemt contact op met ons support team en we proberen u te helpen het probleem op te lossen zonder de noodzaak om het apparaat terug te sturen, mocht het probleem bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een misverstand in de configuratie. 2) Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost geven wij een adres voor retournering. De klant kan het product terugsturen voor RMA via elke methode van verzending die hij kiest. 3) Tijdens de RMA procedure voeren we verschillende controles uit om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor het gebruik zijn opgevolgd. 4) Als we vinden dat de voorwaarden voor het gebruik zijn geschonden kan de klant ofwel betalen voor reparatie en retourzending of we komen overeen dat we het toestel vernietigen, zonder het terug te zenden. Als de storing wordt veroorzaakt door een fabricagefout repareren wij het product en sturen het kosteloos terug naar de klant (aanvullende voorwaarden volgens Gebruiksvoorwaarden en Garantievoorwaarden). Neem alstublieft contact op met ons support team voor meer informatie als u het toestel terug wilt sturen voor RMA.
Denk er om dat als u voicemail op uw telefoon heeft, de iSocket natuurlijk - net als alle andere "beller" een gesproken bericht zal "horen" en zal proberen om input naar uw voicemail te sturen. In dat geval wordt de iSocket als een "beller" beschouwd en wordt u de gesprekstijd in rekening gebracht. Als de de oproep van de iSocket niet weigert, zal het toestel na 20 seconden zelf ophangen, maar nogmaals, het zal naar uw voicemail gaan, omdat voicemail op uw telefoon is ingeschakeld. Dit is een situatie die we niet kunnen controleren of veranderen, want het is de normale procedure - hetzelfde als een normale oproep. U kunt controleren of uw operator het uitschakelen van de voicemail voor bepaalde nummers ondersteunt en dan kunt u het voor het nummer van de iSocket uitschakelen. Als uw operator deze optie niet ondersteunt moet u de voicemail voor uw telefoon geheel uitschakelen om kosteloos herstarten of schakelen met de iSocket te kunnen gebruiken.
In 99.9% of cases a problem is on your mail server side. In 99.9% of cases your mail server administrator uses outdated and/or unreliable spam protection technologies. Our specialists have a good experience in the IT, over the years we have met, unfortunately, stubborn administrators who use 'old-school' methods of fighting spam. Among the unreliable methods are methods that evaluate the reputation of an IP based on some kind of invented algorithms. Such serivises ALWAYS give a false alarm. If your admin uses them be sure that legitimate correspondence will be filtred too. As an example of such UNRELIABLE services is www.ipqualityscore.com, where they believe they use smart algorithms, while they give 40% of false decisions on clean IPs with good reputation as ours. Administrators of private companies or corporations often have that problem of incorrectly configuring mail servers (using unreliable anti-spam technologies). An example of this is AT&T servers. If you have a mailbox on AT&T servers your ligit correspondence will sometimes be filtered and we can do nothing about it, because AT&T admins do not even consider themselves obligated to respond to complaints - as they directly state on their website. Our servers have a 100% positive reputation, they don't send spam (it's technically impossible in our configuration), they are not proxy and no one can use them uncontrollable. Therefore, any attempts to block them is the ignorance of others admins. The only solution for you to this problem is to use a different email address.
New iSocket for USA is now available! This FAQ is outdated. Go to order new iSocket from www.isocket.us/order. You will find a new FAQ there.